Aanpassingen aan de database structuur

Allerlei zaken die op dit moment ontwikkeld worden of reeds ontwikkeld zijn.
User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 23 Apr 2009, 13:19

April 2009
Tabel "EigenQueries" toegevoegd met de volgende velden:
- Nummer: Long integer
- Naam: Text
- SQL: Memo
- AutomatischeGroep: Text
- QueryBewaren: Boolean
- LaatsteCreatie: Date
- Ingevoerd: date
- Gewijzigd: date

- Veld "HistorieOpstonen"aan tabel "ONDERDL" toegevoegd. Dit is een integer.

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 01 May 2009, 00:19

Mei 2009
Aan de tabel "Lid" zijn de volgende twee velden toegevoegd:
- Legitimatietype: text
- Legitimatienummer: text

De tabel "IncassoOpdracht" is toegevoegd. Hierin staan de volgende velden:
- RecordID: long integer
- Run: long integer
- Lid: long integer
- Lidnr: long integer
- Rekening: long integer
- Termijn: byte
- Betaaldatum: date
- Bedrag: currency
- Bankrekening: text
- Ingevoerd: date
- Gewijzigd: date

De tabel "LidRedNed" is toegevoegd. Hierin staan de volgende velden:
- Lidnr: long integer
- RelnrRedNed: text
- Roepnaam: text
- Tussenvoegsels: text
- Achternaam: text
- Voorletters: text
- Geslacht: text
- Geboortedatum: date
- Postcode: text
- Huisnr: integer
- Foutboodschap: text
- Ingevoerd: date

De tabel "Lid" is uitgebreid met de volgende velden:
- Huisnr: integer
- Toevoeging: text

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 17 Jun 2009, 23:26

Juni 2009
De tabel "Lid" is uitgebreid met het volgende veld:
- BezwaarMachtiging: date
- EMAILvereniging: text

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 01 Jul 2009, 20:23

Juli 2009

Aan de tabel "Bewaking" is het veld "Weeknr" toegevoegd. Dit wordt automatisch gevuld met het weeknummer van de bewakingsperiode.

Aan de tabel "Diploma" is het veld "AantalBeoordelingen" toegevoegd. Dit veld is voor PvB's bedoeld, die door meerdere mensen afgetekend moeten worden. In dit kader is ook aan de tabel "Liddipl" het veld "LaatsteBeoordeling" toegevoegd. Dit veld wordt op waar gezet als het aantal geldige beoordelingen gelijk is aan of groter is dan het aantal benodigde beoordelingen.

Aan de tabel "Diploma" is het veld "HistorieOpschonen" toegevoegd. Als hierin een getal groter dan 0 staat worden vervallen diploma's/licenties verwijderd als ze langer dan het opgegeven aantal dagen zijn vervallen.

Er is een tabel toegevoegd, genaamd: RolCompetentie. Deze bevat de volgende velden
- Rol, text
- Competentie, text
- Optioneel, boolean
- Ingevoerd, datetime
- Gewijzigd, datetime

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 27 Aug 2009, 11:24

augustus 2009

Aan de tabel "Betaling" is het veld "Mutatie" toegevoegd. Hierin komt automatisch het boekjaar, periode, dagboek en stuknr van de mutatie te staan, indien deze betaling uit de boekhouding is overgenomen.

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 19 Sep 2009, 11:52

september 2009

Aan de tabel "ONDERDL" is het veld (text, 45) "CentraalEmail" toevoegd.
Aan de tabel "Lid" is het veld (text, 18) "Bankrekening" toegevoegd.
Aan de tabel "Lidond" is het veld (text, 45) "EmailFunctie" toegevoegd.

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 16 Apr 2010, 00:19

April 2010

Aan de tabellen 'Onderdl' en 'Diploma' is beide het veld 'RecordID' toegevoegd. Aan de tabel 'Diploma' is ook het veld 'RolID' toegevoegd. Alle drie de velden zijn een long integer.

Verder is een tabel Rolcontrole toegevoegd. Dit is een tabel die tijdelijk gevuld wordt om toegekende rollen te kunnen controleren. Hierna wordt deze tabel weer leeggemaakt, er wordt dus geen data in bewaard.

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 04 Oct 2010, 10:15

Oktober 2010

Aan de tabel materiaal zijn de volgende velden toegevoegd.
- Aantal (integer)
- Maat (tekst)
- Locatie (tekst)
- Artikelnummer (tekst)
- Gebruiker (integer)

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 23 Nov 2010, 19:24

November 2010

Het veld "RelnrRedNed" is verplaatst van de tabel Lidmaatschap naar de tabel Lid. Het veld blijft minimaal tot 1 januari 2012 ook in de tabel Lidmaatschap bestaan, omdat dit nodig is voor de conversie. Het veld wordt hier wel leeg gemaakt.

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 29 Jan 2011, 23:38

Februari 2011

Het veld OnderdeelID (Integer) is toegevoegd aan de tabellen: Lidond, Groep, Afdelingskalender. Dit veld wordt gebruikt voor de relatie naar de tabel "ONDERDL". In de tabellen Lidond, Groep en Afdelingskader wordt het veld "ONDERDL" na een jaar verwijderd.

Aan de tabel "ONDERDL" is het veld GekoppeldAanQuery (Integer) toegevoegd. In de tabel "EigenQueries" bestaat het veld "AutomatischeGroep" nog wel, maar dit wordt niet meer gebruikt.

Post Reply