Aanpassingen aan de database structuur

Allerlei zaken die op dit moment ontwikkeld worden of reeds ontwikkeld zijn.
User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 26 Apr 2011, 20:55

Omdat het niet logisch is om logins in een offline database te bewaren gaat het veld "Login" uit de tabel "Lid" verdwijnen. Momenteel is het al niet meer bereikbaar via de standaard schermen. Ook het veld 'Postcode gewijzigd' gaat verdwijnen en ook deze wordt vanaf nu al niet meer gebruikt.

Voor de zekerheid zullen beide velden nog tot 1 januari 2012 in de database staan. Mochten er verenigingen zijn, die deze velden wel in gebruik hebben.

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 13 May 2011, 23:09

Na 1 januari 2012 gaan de velden 'BANKGIRO' en 'EMAIL' uit de tabel 'Lidbew' verdwijnen. In de schermen zijn ze vanaf versie 13 mei 2011 al niet meer beschikbaar. Mijn inschatting is dat deze niet gebruikt worden. Mocht je ze toch gebruiken, meld je dan uiteraard via dit forum.

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 24 Jun 2011, 00:09

juni 2011
Het veld "VoorgangerID" is toegevoegd aan de tabel "Diploma". Dit veld vervangt het veld "Voorganger", welke na 1 september uit de database verwijderd wordt.

Aan de tabel "Bewseiz" is het veld "RecordID" toegevoegd. Aan de tabel "Bewaking" is het veld "SeizoenID" toegevoegd. Deze twee velden worden nu ook gebruikt om de relatie tussen die twee tabellen te leggen. Het veld "Seizoen" uit de tabel "Bewaking" gaat op termijn verdwijnen.

Aan de tabel "Instroomeisen" is het veld "DiplomaID" toegevoegd. Dit veld gaat het veld "EisDiploma" vervangen.
Aan de tabel "Instroomeisen" is het veld "BronID" toegevoegd. Dit veld gaat het veld "BronKode" vervangen.

Vergeet niet je eigen query's aan te passen. Vooral de wijziging in de relatie tussen bewaking en bewseiz, zal bij diverse gebruikers aanpassingen vragen.

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 26 Jul 2011, 15:17

augustus 2011

In de tabel Lidbew zitten nu nog de velden VERZ_MIJ en VERZ_NR. Deze velden zijn bedoeld om de ziektekostenverzekering van een bewaker te kunnen registeren. Echter sinds enige jaren is iedereen verplicht verzekerd middels de basisverzekering en dus lijken mij deze velden overbodig. In de versie van augustus haal ik deze velden uit de schermen en uit de queries. Mocht ik voor 1 januari 2012 geen melding via dit forum hebben gekregen dat ze door een brigade gebruikt worden, dan worden de velden ook uit de database verwijderd. En dus wordt de inhoud in deze velden weggegooid.

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 26 Aug 2011, 13:06

september 2011

Het veld beroep is verplaatst van de tabel 'Lidbew' naar de tabel "Lid". Uiteraard zal hij voor conversieredenen tot 1 oktober 2012 in beide tabellen blijven zitten. Echter wordt die in Lidbew wel leeg gemaakt.

Aan de tabel "Verdichting" is het veld "RecordID" toegevoegd en aan de tabel "GBR" het veld "VerdichtingID". Uiteraard worden deze vanaf heden voor de relatie tussen die twee tabellen gebruikt.

Aan de tabel "Lid" is het veld "Buitenland" toegevoegd, dit is een boolean. Hiermee kan aangegeven worden dat het lid in het buitenland woont.

Aan de tabellen "Betaling" en "ImportBetaling" is het veld "IncassoRun" toegevoegd.

Aan de tabel "Mutatie" is het veld "BoekjaarID" toegevoegd.

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 02 Nov 2011, 09:47

november 2011

De tabel "Memo" is toegevoegd. Deze heeft de velden: Lid, Soort, Vertrouwelijk, Memo, Ingevoerd en Gewijzigd. Het is de bedoeling dat hierin alle memo's komen te staan. Nu staan deze nog in diverse tabellen, zoals Lid en Lidbew. Ook kunnen hiermee meerdere soorten memo's gemaakt worden, zodat bijvoorbeeld de medische gegevens en de financiële gegevens niet in hetzelfde veld staan. Hoe geheim een memo dat als vertrouwelijk te boek staat wordt, weet ik nog niet. Dat mogen gebruikers ook aangeven. In ieder geval is het de bedoeling om vertrouwelijke memo's niet beschikbaar op phpRBM te maken.

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 23 Dec 2011, 09:47

december 2011

Aan de tabel "Lidmaatschap" is het veld OpgezegdDoorVereniging (Boolean) toegevoegd. Hiermee kan worden aangegeven dat het hier een opzegging betreft die niet door het lid, maar door de vereniging is gedaan. Bijvoorbeeld omdat het lid zijn contributie niet betaalt.

Aan de tabel "EigenQueries" is het veld LaatsteBijwerkenGroep (Datetime) toegevoegd.

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 06 Jan 2012, 15:19

januari 2012

De grote opruiming is gestart. Om diverse redenen is het goed om velden die niet meer in gebruik zijn ook uit de database te verwijderen. Dit kan vaak niet gelijk omdat het oude veld voor conversie nodig zijn. De meeste velden worden al meer dan een jaar niet meer gebruikt en iedere gebruiker wordt geadviseerd om minimaal één keer per jaar te updaten. Mocht je toch nog data missen, dan kan je altijd nog de versie 2002 van december 2011 gebruiken. Hierin zitten alle oude velden nog wel.

Hieronder een lijst van de verwijderde velden (tabel / veld).
- Lidond / ONDERDL
- Liddipl / Diploma
- Instroomeisen / Bronkode
- Instroomeisen / EisDiploma
- Lidbew / Beroep
- Lidbew / Bankgiro
- Lidbew / VERZ_MIJ
- Lidbew / VERZ_NR
- Lidbew / EMAIL
- Lidex / Diploma
- Lidmaatschap / RelnrRedNed
- EigenQueries / AutomatischeGroep
- Lid / Login
- Lid / Postcode gewijzigd
- Verdichting / OMSCHRIJV

Buiten opschonen heb ik ook alweer een aantal velden toegevoegd.
- Mutatie / DagboekID
- Mutatie / KostenplaatsID
- Begroting / KostenplaatsID

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 30 Jun 2012, 11:48

juni 2012

Aan de tabel Diploma is het veld 'Zelfservice' toegevoegd. Hiermee kan worden aangegeven of dit diploma wel of niet door leden zelf in phpRBM gemuteerd mag worden.

User avatar
stelling
Site Admin
Posts: 172
Joined: 25 Jan 2008, 23:07
Volledige naam: Simon Telling
Location: Mijdrecht
Contact:

Re: Aanpassingen aan de database structuur

Post by stelling » 30 Jun 2012, 13:23

juli 2012

De volgende ronde ronde van opruiming van velden heeft plaats gevonden. Voor meer uitleg: zie het bericht van 6 januari 2012. De volgende velden zijn verwijderd.
- Begroting: de velden Jaar en KSTNPLTS
- Bewaking: het veld Seizoen
- Diploma: het veld Voorganger
- Mutatie: het veld Jaar

Aan de tabel 'Lid' is het veld 'EmailOuders' toegevoegd. Dit veld kan gebruikt worden om de ouders te informeren bij minderjarige leden.

Aan de tabel "IncassoOpdracht" zijn de velden "Betalingskermerk" en "Debiteur" toegevoegd.

Uit de tabel "GBR" is het veld "Debiteur" verwijderd.

Post Reply