Page 1 of 1

November 2010

Posted: 14 Nov 2010, 20:41
by stelling
Er is een mogelijk toegevoegd om alle rekeningen van een bepaald seizoen te verwijderen. Dit zit in het formulier "Jaarafsluiting". Het spreekt voor zich dat hiermee historie kan worden opgeschoond.

Het muteren van onderdelen is naar het formulier "Vaste gegevens muteren" verplaatst.

Het veld regelnr in mutatie is vergroot van byte naar integer. Hierdoor kunnen regelnummers groter dan 255 gebruikt worden.

Het DL-formulier is aangepast en aangepast aan de versie van september 2010. Dit betekent dus dat het relatienummer uit Sportlink is toegevoegd.